fysiotherapie en fitness fysiotherapeuten en trainers
arbeidsfysiotherapie bij ProReha

Arbeids- en bedrijfsfysiotherapie

ProReha behandelt en voorkomt verzuim

Arbeidsfysiotherapie richt zich op arbeidsrelevante en/of arbeidsgerelateerde problemen van de individuele werknemer. De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt de medewerker met als doel klachten en verzuim te voorkomen.

Bedrijfsfysiotherapie richt zich primair op verzuimpreventie binnen bedrijven en organisaties en adviseert op het vlak van fysieke belasting, ergonomie en arbozorg.


  • Twitter dit bericht van ProReha
  • Deel dit bericht van ProReha op Facebook
  • Email dit bericht van ProReha