ProReha fysiotherapie logo

Klachtenregeling van ProReha

Wanneer u een klacht heeft

Als zorgaanbieder willen we in eerste instantie natuurlijk graag zelf de klacht samen met u proberen op te lossen. Daarom vragen wij u, bij onvrede of een klacht, dit z.s.m. eerst met uw behandelend therapeut te bespreken. Indien gewenst kunt u een gesprek aanvragen bij de praktijkmanager of praktijkeigenaar.

Voor meer informatie over onze klachtenregeling verwijzen wij u naar deze patiënten informatiesite: https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit.

U vindt daar uitleg over de klachtenregeling en formulieren voor het indienen van een klacht of een geschil.

aed aanwezig bij ProReha
rolstoel toegankelijk
lid van vakvereniging