ProReha fysiotherapie logo

Tarieven 2019

Tarieven voor patiënten zonder aanvullende verzekering of wanneer de zorgverzekeraar de behandelingen niet (meer) vergoedt

ProReha Voorschoten & Wassenaar

Fysiotherapie € 38,00
Manuele therapie € 48,00
Psychosomatische fysiotherapie € 48,00
Intake en onderzoek na screening € 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,50
Intake, screening, onderzoek en behandeling € 75,00
Dubbele zitting bij complexe en/of meervoudige zorgvragen € 75,00
Losse screening € 15,00
Eenvoudige korte rapporten € 55,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 75,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 15,00
Niet nagekomen afspraak (no show / afmelding binnen 24 uur) € 25,00

Betalingsvoorwaarden

• U bent zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van uw fysiotherapie behandelingen. Wij kunnen u helpen bij het vinden van de juiste polis-informatie, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze informatie.
• Meldt u alstublieft wanneer u eerder in het lopende jaar fysiotherapie heeft gehad. Voor chronische indicaties met machtigingsaanvraag is dit in sommige gevallen zelfs over voorgaande jaren van belang. Mocht gedurende het behandeltraject blijken dat de zorgverzekeraar de zittingen niet vergoedt, ontvangt u van ons een declaratie over deze zittingen.
• Wij declareren rechtstreeks, zonder tussenkomst van de cliënt, bij de zorgverzekeraars. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, sturen wij u de nota van uw behandelingen in de loop van de daarop volgende maand en dient u deze zelf te voldoen.
• Behandelingen kunnen uiterlijk tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Daarna zal aan u een geannuleerde behandeling in rekening worden gebracht.

Contracten

Wij hebben er voor gekozen om contracten aan te gaan met alle verzekeraars in Nederland.
Daarmee regelen we de declaraties met hen zelf.
In het begin van de behandeling gaan we wel met u na of u goed verzekerd bent en zullen we ook willen weten of u al behandelingen in het lopende jaar heeft gehad. Dit met name om latere teleurstelling te voorkomen.