ProReha

Vergoedingen & tarieven

Vergoeding & Tarieven

Vergoeding Zorgverzekeraar

ProReha heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Alleen de 'Just' polis van Zorgverzekeraar CZ is hier de uitzondering op. Deze wordt niet vergoedt. Indien u verzekerd bent dienen wij de declaratie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in. In het begin van de behandeling gaan we wel met u na of u goed verzekerd bent en zullen we ook willen weten of u al behandelingen in het lopende jaar heeft gehad. Dit met name om latere teleurstelling te voorkomen. Zodra uw verzekeraar de behandelingen niet meer vergoedt, dan gelden onderstaande tarieven.

Tarieven 2023

Tarieven voor patiënten zonder aanvullende verzekering of wanneer de zorgverzekeraar de behandelingen niet (meer) vergoedt:

Fysiotherapie € 41,00
Manuele therapie € 49,00
Geriatriefysiotherapie € 49,00
1e Intake, screening en onderzoek € 48,50
Niet nagekomen afspraak (no show / afmelding binnen 24 uur) € 29,00
Toeslag voor aan huis behandeling € 15,00
Massage (25 min) € 32,50 incl: 21%BTW
Massage (50 min) € 65,00 incl: 21%BTW
Rapportage € 85,00

Betalingsvoorwaarden

  • U bent verantwoordelijk voor de vergoeding van uw fysiotherapie behandelingen. Wij kunnen u helpen bij het vinden van de juiste polis-informatie, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze informatie.
  • Meldt u alstublieft wanneer u eerder in het lopende jaar fysiotherapie heeft gehad. Voor chronische indicaties met machtigingsaanvraag is dit in sommige gevallen zelfs over voorgaande jaren van belang. Mocht gedurende het behandeltraject blijken dat de zorgverzekeraar de zittingen niet vergoedt, ontvangt u van ons een declaratie over deze zittingen.
  • Wij declareren rechtstreeks, zonder tussenkomst van de cliënt, bij de zorgverzekeraars. Indien u niet (volledig) aanvullend verzekerd bent, ontvangt u van ons de nota per post.
  • Behandelingen kunnen uiterlijk tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Daarna zal aan u een geannuleerde behandeling in rekening worden gebracht.